UMSOI România

 

 

U.M.S.O.I.

Uniunea Masonică de Strictă Observanță InițiaticăMASONERIA ȘI ORIGINILE SALE

Masoneria este o instituție universală și filantropică având ca scop perfecţionarea, dezvolatarea spirituală şi culturală, Frăţia, Egalitatea şi Libertatea. Una dintre devizele masoneriei este: “Noi suntem alături de voi în măsura în care voi sunteţi interesați de noi”.

Originile Masoneriei se pot distinge prin origini: Religioase, Ipotetice şi Istorice.

Originile Religioase pot fi interpretate ca aceleaşi origini ale umanităţii şi sunt caracterizate de trei credinţe cum ar fi: misticismul (ce conduce sufletul prin autocunoaştere la uniunea cu Dumnezeu) provenind de la civilizaţia orientală, scepticismul (legată de cunoştinţa adevărului absolut ducând prin penitenta şi credinţa la uniunea cu Dumnezeu) provenind de la civilizaţia occidentală şi în fine ateismul (legată de cunoaşterea empirică a vieţii determinând trăirea vieţii fără o legătură cu Dumnezeu)

Originile Ipotetice pot fi legate ca un ambient de gândirea logică în care lumina criticii şi a logicii au abandonat imaginaţia fantastică pentru a reconstrui evenimentele în asemenea măsură încât să justifice istoria masoneriei.

Originile Istorice pot fi probate cu documente care atestează existenta oficială a masoneriei în 1717 la York anglia.

Povestea masoneriei este poate singura istorisire care a evoluat pe un drum ascendent din punct de vedere al demitizării: porneşte dintr-o legendă a Vechiului Testament, pătrunde în adevăr mistic odată cu intrarea înscena a Sfântului Bernard, Hagues De Payens şi Godefroi de Buillon, pentru a intra în universalitate odată cu strigăt anonim: “Jacque de Molay, ai fost răzbunat”. Intervale istorice de referinţă precum Renaşterea, Reforma Barocul, chiar şi perioada Gotică sunt scene de desfăşurare pentru imensă cantitate de legende şi mituri colecţionate de-a lungul secolelor, precum anul în care se stabileşte prima lojă oficială a masoneriei speculative să coincide în mod fericit cu naşterea iluminismului: “Licht, mehr licht” - Goethe).

MASONERIA UNIVERSALĂ

“Esenţialul este de a susține şi de a educa – aşa cum face Masoneria centrul moral al individului şi al societăţii. Oamenii adoptă decizii în fiecare zi, bazându-se pe valorile lor. În fiecare zi, fiecare dintre noi decide a fi tolerant sau fanatic, atent faţa de semenii săi sau nepăsător, hrăpareţ sau caritabil, constructiv sau distructiv, docil sau ignorant, profund sau superficial, animat de iubire sau de ură. Pentru un individ, suma acestor decizii zilnice reprezintă caracterul său. Pentru o naţiune, cultura sa. Masonii influenţează aceste decizii şi le îndreaptă spre bine. Aceasta este sarcina noastră. Aceasta este misiunea noastră. Noi suntem propovăduitorii şi apostolii acestor valori personale şi societaționale, către care oamenii trebuie să revină, cu timpul, dacă vor să supravieţuiască. Trebuie să readucem ordinea din haos. Trebuie să menţinem Centrul. “

1998- C. Fred Kleinknecht, Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu al Statelor Unite pe baza premiilor regulare emise pentru UMSOI în Waschington.

Premiilor din 1996- pentru Ordinul UMSOI au fost eliberate de Marea Lojă din California, Los Ageles, și o deleagă pentru a elibera documente de recunoaștere pentru sudul Europei.

Astăzi UMSOI poate oferi recunoaştere internaţională Marilor Loji Masonice regulată.

U.M.S.O.I

I-a naştere în Italia, în 1982, din loja Zaratustra, iar din 1996 se uneşte cu alte alte Loji şi Obediențe păstrându-le în acelaşi timp autonomia şi obiceiurile iniţiale. Conceptul Universal şi Supranaţional este bine exprimat de către acţiunile U.M.S.O.I. aspirând la uniunea tuturor masonilor oriunde s-ar găsi independent nu numai de rasă sau cultura dar şi de limba şi istorie.

Confraternitatea de Strânsă Observanţa Antică născută în Germania de la începuturile Evului Mediu este un exemplu pentru noi de coeziune fraternă deoarece acţionează împletind acţiunea instituţională şi asociativa cu respectul în întregime a regulilor fundamentale a masoneriei ortodoxe în toată esenţa iei.

E greu de gândit ca persoane de diverse culturi şi statut social pot să comunice între ei fără o matrice comună ce se impune pe un plan spiritual înalt şi unde diversitatea cunoaşterii şi a gândirii exprima un stat elevat al sufletului.

Căutarea interioară a “eului” este lipsită de partea materială şi trebuie să se definească în forme ştiinţifice şi de cunoştinţe pentru binele umanităţii şi în consecinţă pentru binele “eului”:” dacă Eu ştiu de unde vin, voi şti sigur cine sunt ştiind astfel unde să merg şi mai ales ceea ce contează știind ce stradă să aleg” şi mai ales “cine vorbeşte rău de mine, cine critică eul meu şi cine mă împotmoleşte este acela căruia îi este frică de forţă sufletului meu şi a cunoaşterii mele. Să fie OM să se arate şi printr-un dialog liber putem deveni mai buni.”

Scopul nostru este de a recupera valorile morale şi materiale care fac parte integrantă din “OM” Scriem cuvântul OM cu majuscule pentru a scoate în evidenţă faptul că Omul reprezintă societatea şi individul ce gândeşte şi este plin de credinţă. Omul a pierdut prea multe valori: dragostea, loialitatea, curajul, onestitate, toleranta, compasiune şi mai ales după părerea noastră umilă a pierdut capacitatea de a crede în el însuşi. Acum nu vrem să spunem că noi avem toate aceste valori ca masoni. Suntem persoane că toate celelalte persoane dar măcar încercăm să căutăm aşa cum ne-a fost transmis adevărul în adâncul sufletului nostru. Când o persoană reuşeşte să privească înăuntrul sufletului lui şi reuşeşte să aducă la suprafaţă partea cea mai bună din el atunci este, devine, un adevărat “frate” care ne însufleţeşte şi continuă să ne înveţe.