Francmasoneria în România

 

În lumina documentelor istorice, Francmasoneria a fost introdusă în Ţările Romane la începutul secolului al XVIII-lea, venind din Italia şi fiind adoptată ca un curent de gândire intelectuala la curţile domnilor Moldovei şi Valahiei.

Iată câteva nume de voievozi şi domnitori masoni: Constantin Mavrocordat, Scarlat Ghica, Alexandru Moruzi, Mihai Sutu, Alexandru Ioan Cuza… etc. Au aparţinut masoneriei şi ilustre personalităţi ca: Dimitrie C. şi Ioan C. Brătianu, Costache Rosetti, M. Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, I.Heliade Rădulescu, Cezar Bolliac, Nicolae Bălcescu, Dimitrie Bolintineanu, Titu Maiorescu;… câteva capete bisericeşti, masoni proeminenţi, care au ilustrat epoca prin strălucita lor prezentă: episcopul de Huşi – Leon Gheuca, ajuns târziu Mitropolit al Moldovei, Amfilochie – Episcop de Hotin, Gherasim – Episcop de Roman, Dionisie Lupu – Mitropolit al Ungro-Vlahiei.

De reţinut că masonii romani au introdus printre altele Codul Civil (zis Codul lui Napoleon) au creat Crucea Rosie, au fondat Şcoala de Arte şi Meserii, au legiferat egalitatea tuturor în faţa legii, dezrobirea ţiganilor, învăţământul public şi gratuit şi diverse reforme în favoarea poporului.

Francmasoneria a construit România modernă.

Poporul român este născut creştin, dar naţiunea romană este opera eforturilor masonice, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea până în anul 1918.

Istoria a fost însă aspră cu această naţiune, ca şi cu creatoarea ei.

Dacă dramele şi traumele României sunt mai bine cunoscute astăzi, sfâşierile masonice încă zac într-o zonă a discreţiei.

Aceste sfâşieri au început în jurul anului 1870 şi au încetat în anul 1990, cu u foarte scurt reviriment masonic între anii 1945 şi 1948. Astfel, din voia lui Dumnezeu, lumina aprinsă în anul 1945 a pâlpâit continuu, până în anul 1990, când s-a reaprins spectaculos. Iar supravieţuitorii anilor 1945-1948, după aprecieri cam 17 la număr în 1990, au fost priviţi ca nişte patriarhi.

Această lumină trebuie să rămână aprinsă.

Pentru celelalte lucruri, facă-se voia Marelui Arhitect al Universului.

Post a Comment